På avstånd

På avstånd hade hon alla de attribut en kvinna behöver för att väcka mitt intresse.

All was good...
All was good…