I rusets näste

Där, i rusets näste, finner vi den största koncentrationen av mänsklig värme och kärlek. Där fulländas det sociala livet, den mänskliga samvaron.

All was good...
All was good…

Orden

Ju närmare ni kommer paradiset, desto hårdare ska jag sparka.

All was good...
All was good…