Ful

Ingen tycktes bry sig om hur ful han var.
Han fick ligga ändå.

All was good...
All was good…