Bedömning av World City av Doreen Massey

Betyg

Boken World City av Doreen Massey (2007) får en 4:a på femgradig skala där ”1 står för helt irrelevant och 5 för helt relevant”. Boken är alltså ganska relevant för kursen Urban integration.

Motivering

MEN, precis så vill jag inleda den här bedömningen, med ett stort ”men”, och gärna med ett ”va fan” också. ”The increases in regional inequality are intimately related to breakdown of social democratic settlement” (Massey 2007:160). Ytterligare en studiebok där författaren talar om att socialdemokrati och välfärdssamhället är lösningen på den urbana segregationen. Som jag sagt i tidigare bedömningar så tänker jag inte ta ställning till om författaren har rätt eller fel, men jag efterlyser att en något mer nyanserad bild presenteras i studielitteraturen.

Den här bedömningen tänkte jag lägga upp på ett annat sätt än de två tidigare bedömningarna. Istället för att direkt diskuterar vad boken gett mig tänkte jag förklara vilka frågor som boken väckt. En bra bok behöver inte alltid ge svar, utan det viktigaste är att den får en att reflektera kring ett visst fenomen eller problem. I detta fall tar jag upp de reflektioner och frågor kring urban integration som uppstått när jag läst World City.

Koncentration av makt

En viktig fråga som väcks när jag läser boken är frågan om det är skadligt för ett samhälle att politisk och ekonomisk makt koncentreras till ett visst geografiskt område? I fallet London pekar Massey på att allt mer av den ekonomiska och politiska makten samlas i London. Detta har i sin tur lett till segregation både i London och i hela Storbritannien.

Dagens politik kretsar kring att jobba med Londons identitet som en ”världsstad” och detta går i spåren av av det idag populära målet att samla kunskap och ekonomiska institutioner i staden. Staden växer, det blir fler jobb för högutbildade, allt fler kunskapsintensiva företag flyttar till staden och folk med högre utbildning flyttar till staden.

Detta leder i sin tur att de med lägre utbildning alltmer marginaliseras, trots nya jobbtillfällen tillkommer inga nya arbetstillfällen för de med lägre utbildning.

När den staden och den politiska makten gör allt för att koncentrera sig på att locka företag och kunskap till staden dräneras samtidigt övriga delar av landet på högutbildade, vilket i sin tur leder till segregation inom landet.

Frågan som väcks ur detta är, vilket ansvar har världsstaden för att motverka denna segregation?

Här vill jag dra paralleller till Malmö, även om Malmö inte bör räknas som en världsstad. Malmö jobbar dock på ett likande sätt, lockar kunskaps- och ekonomiskt intensiva företag. Man konkurrerar med andra städer om bl a få utbildningar samt arbetstillfällen och ekonomiska fördelar till staden. Ekonomiska fördelar kan bl a vara att tillåta att köpcentrum etableras inom stadens gränser som lockar till sig kapital från kringliggande kommuner, man dränerar och kannibaliserar på sin omgivning och skapar ekonomiska ojämlikheter inom regionen.

Frågan blir alltså hur hälsosam denna tävling mellan olika städer är (även i Sverige och inte bara i världsstäder som London)? Man frågar sig om städerna har något ansvar för hur de påverkar sin omgivning och på vilket sätt de i så fall skulle kunna krävas att ta ansvar?

Identitetsskapande

Något som idag också anses vara viktigt för att locka företag och nya invånare till en stad är identitetsskapandet. Identitetsskapandet kan dock även skapa ett utanförskap, eller åtminstone en känsla av utanförskap. Känslan jag får av att skapa en ”vi-och-dom”-känsla städer emellan blir att man kanske ökar segregationen mellan olika delar av landet/regioner. Segregation som i likhet med fotboll där det som en gång i tiden var en folkfest när hejarklackar från olika delar samlades och hejade på sitt lag, men som idag gått till allt tydligare avståndstaganden mellan hejarklackarna och t o m resulterat i våldsamheter.

Frågan blir därför vad som är ett sunt identitetsskapande? Leder identitetsskapandet till segregation? Har städerna blivit allt mer själviska?

De stora frågan

Den stora frågan blir alltså:

Vilket ansvar har de städer vars ekonomiska och politiska beslut påverkar stora delar av sin omgivning?

I World City handlade det om hur London både påverkar och skapar ekonomiska, politiska, sociala och kulturella förutsättningar såväl lokala som regionalt, nationellt och internationellt.

I Sverige kan det handla om hur Malmö påverkar övriga Skåne, de omkringliggande orterna och kommunerna.

Lärdom: Den mest intressanta aspekten som jag fick ut av World City var tankarna jag kunde koppla till Sverige. Hur t ex Malmö påverkar sin omgivning och frågorna kring hur man som en maktfaktor bör jobba för att inte kannibaliserar på sin omgivning och inte skapa ojämlikheter och segregation i samhället.

Referenslista

Massey, Doreen, 2007. World City. Cornwall: Polity Press
Köp boken: Adlibris |  Bokia | Bokus

Vad ska vi göra med våra gator och torg?

När vi samlar butikerna i köpcenter utanför eller inne i tätorterna förlorar inte bara den lokala handeln kunder och inkomster. Den största förlusten är människorna – livet, rörelsen – en viktig ekonomisk faktor på gatorna. Gatulivet dör och ersätts av tomhet.

Ibland försöker vi göra gatorna och torgen vackrare och trivsamma med blommor och bänkar, men vem vill besöka en tom stillastående gata eller sitta på en trivsam bänk under trädet och blicka över stillheten? Vem kan sitta och äta glass på en gräsmatta där ingen glasskiosk finns i närheten?

När vardagsärenden inte längre kan uträttas här, måste andra krafter locka oss dit.

Hur ska vi fylla dessa offentliga platser med människor? Hur ser framtidens gator och torg ut?

——-
Uppdatering 2011-07-18: Jag kommer i framtiden att skriva om stadsplanering på min nya sajt Stadsplanering.se.

Håll Helsingborg levande – En levande & trygg stad

Ångfärjan - Förslag
Lever detta upp?

En välfungerande stad kräver liv och rörelse dygnet runt och stadsplanerarna är de som måste tänka på hur man skapar ett naturligt flöde av människor när staden byggs ut eller förändras. Att skapa ”döda ”platser där ingen rörelse finns bjuder in till kriminalitet och skadegörelse då det inte finns någon naturlig bevakning (naturlig bevakning uppstår då det hela tiden rör sig människor i ett område).

I dagarna presenterade Helsingborgs stad ett nytt förlag att bygga om området Ångfärjan i centrala Helsingborg. På platsen finns för tillfället bland annat den populära nattklubben The Tivoli som huserar i gamla Ångfärjestationen.
Enligt ombyggnadsförslaget vill man bygga restaurang-, hotell- och kongressverksamhet.

Två citat ur bedömningen av förslaget:

”Kungsparken skapar förutsättningar för en grön oas med trädgårdsupplevelser i centralt läge. Hamntorget karaktäriseras av öppenhet och tillgänglighet för alla, en plats för möten och evenemang och med inbjudande kontakt med omgivande staden och vattnet.”(Helsingborg.se)

”Social hållbarhet uppnås genom en mångfald av platser, som kommer att kunna nyttjas av såväl helsingborgare som besökare.” (Helsingborg.se)

Utgår man från min erfarenhet av städer och observationer kring stadsplanering och stadsliv har jag ännu inte upplevt någon form av grön oas med trädgårdsupplevelser i centralt läge som haft ett livligt flöde av människor som kan mäta sig med vad The Tivoli erbjuder på såväl kvällen, natten och småtimmarna. En grön oas i centrum blir normalt en tom och otrygg plats om natten oavsett hur tillgängligt den är för alla.
Det liv som restaurang-, hotell- och kongressverksamheten kan erbjuda kommer att ha väldigt svårt att mäta sig med det uteliv The Tivoli skapar och upprätthåller.

Saltkristallerna – det vinnande ombyggnadsförslaget
Visst ser det vackert och spännande ut?

Jag tror att det blir svårt att skapa något lika levande som The Tivoli om man flyttar eller river Ångfärjestationen/The Tivoli, oavsett hur vackert och levande det ser ut på arkitekternas bilder.

Läs mer:
1. Ångfärjans framtid visas i ny utställning (på Helsingborgs stads webbplats)
2. Ångfärjestationen flyttas enligt vinnande förslag (HD.se)
3. The Tivoli flyttas och krymper (HD.se)
4. Bevara Färjestationen, bygg inget lyxhotell där! (Sören Sommelius på HD.se)
5. Den amerikanska storstadens liv och förfall (Sociologen Jane Jacobs undersöker och beskriver kraven för en fungerande stad)
6. Bevara vårt The Tivoli (grupp på Facebook)
7. Stadsplanering.se (min nya webbplats om stadsplanering).