Bedömning av World City av Doreen Massey

Betyg

Boken World City av Doreen Massey (2007) får en 4:a på femgradig skala där ”1 står för helt irrelevant och 5 för helt relevant”. Boken är alltså ganska relevant för kursen Urban integration.

Motivering

MEN, precis så vill jag inleda den här bedömningen, med ett stort ”men”, och gärna med ett ”va fan” också. ”The increases in regional inequality are intimately related to breakdown of social democratic settlement” (Massey 2007:160). Ytterligare en studiebok där författaren talar om att socialdemokrati och välfärdssamhället är lösningen på den urbana segregationen. Som jag sagt i tidigare bedömningar så tänker jag inte ta ställning till om författaren har rätt eller fel, men jag efterlyser att en något mer nyanserad bild presenteras i studielitteraturen.

Den här bedömningen tänkte jag lägga upp på ett annat sätt än de två tidigare bedömningarna. Istället för att direkt diskuterar vad boken gett mig tänkte jag förklara vilka frågor som boken väckt. En bra bok behöver inte alltid ge svar, utan det viktigaste är att den får en att reflektera kring ett visst fenomen eller problem. I detta fall tar jag upp de reflektioner och frågor kring urban integration som uppstått när jag läst World City.

Koncentration av makt

En viktig fråga som väcks när jag läser boken är frågan om det är skadligt för ett samhälle att politisk och ekonomisk makt koncentreras till ett visst geografiskt område? I fallet London pekar Massey på att allt mer av den ekonomiska och politiska makten samlas i London. Detta har i sin tur lett till segregation både i London och i hela Storbritannien.

Dagens politik kretsar kring att jobba med Londons identitet som en ”världsstad” och detta går i spåren av av det idag populära målet att samla kunskap och ekonomiska institutioner i staden. Staden växer, det blir fler jobb för högutbildade, allt fler kunskapsintensiva företag flyttar till staden och folk med högre utbildning flyttar till staden.

Detta leder i sin tur att de med lägre utbildning alltmer marginaliseras, trots nya jobbtillfällen tillkommer inga nya arbetstillfällen för de med lägre utbildning.

När den staden och den politiska makten gör allt för att koncentrera sig på att locka företag och kunskap till staden dräneras samtidigt övriga delar av landet på högutbildade, vilket i sin tur leder till segregation inom landet.

Frågan som väcks ur detta är, vilket ansvar har världsstaden för att motverka denna segregation?

Här vill jag dra paralleller till Malmö, även om Malmö inte bör räknas som en världsstad. Malmö jobbar dock på ett likande sätt, lockar kunskaps- och ekonomiskt intensiva företag. Man konkurrerar med andra städer om bl a få utbildningar samt arbetstillfällen och ekonomiska fördelar till staden. Ekonomiska fördelar kan bl a vara att tillåta att köpcentrum etableras inom stadens gränser som lockar till sig kapital från kringliggande kommuner, man dränerar och kannibaliserar på sin omgivning och skapar ekonomiska ojämlikheter inom regionen.

Frågan blir alltså hur hälsosam denna tävling mellan olika städer är (även i Sverige och inte bara i världsstäder som London)? Man frågar sig om städerna har något ansvar för hur de påverkar sin omgivning och på vilket sätt de i så fall skulle kunna krävas att ta ansvar?

Identitetsskapande

Något som idag också anses vara viktigt för att locka företag och nya invånare till en stad är identitetsskapandet. Identitetsskapandet kan dock även skapa ett utanförskap, eller åtminstone en känsla av utanförskap. Känslan jag får av att skapa en ”vi-och-dom”-känsla städer emellan blir att man kanske ökar segregationen mellan olika delar av landet/regioner. Segregation som i likhet med fotboll där det som en gång i tiden var en folkfest när hejarklackar från olika delar samlades och hejade på sitt lag, men som idag gått till allt tydligare avståndstaganden mellan hejarklackarna och t o m resulterat i våldsamheter.

Frågan blir därför vad som är ett sunt identitetsskapande? Leder identitetsskapandet till segregation? Har städerna blivit allt mer själviska?

De stora frågan

Den stora frågan blir alltså:

Vilket ansvar har de städer vars ekonomiska och politiska beslut påverkar stora delar av sin omgivning?

I World City handlade det om hur London både påverkar och skapar ekonomiska, politiska, sociala och kulturella förutsättningar såväl lokala som regionalt, nationellt och internationellt.

I Sverige kan det handla om hur Malmö påverkar övriga Skåne, de omkringliggande orterna och kommunerna.

Lärdom: Den mest intressanta aspekten som jag fick ut av World City var tankarna jag kunde koppla till Sverige. Hur t ex Malmö påverkar sin omgivning och frågorna kring hur man som en maktfaktor bör jobba för att inte kannibaliserar på sin omgivning och inte skapa ojämlikheter och segregation i samhället.

Referenslista

Massey, Doreen, 2007. World City. Cornwall: Polity Press
Köp boken: Adlibris |  Bokia | Bokus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 + 10 =