Tråkiga

Vi var egentligen inte så tråkiga som samhällets uppförandekoder tvingade oss att vara…

All was good...
All was good…