I goda vänners sällskap

Inget är mer meningsfullt, och samtidigt lika meningslöst, som när vi svarar på livets stora frågor i goda vänners sällskap.

All was good...
All was good…

Livets viktigaste fråga

Livets oviktigaste fråga är ”Vad är meningen med livet?”.
Livets viktigaste fråga, sedan urminnes tider,  är ”Vad blir det för mat idag?”.

All was good...
All was good…

Vi var vår tids stora filosofer

Vi skrev inte för att vi hade något särskilt att säga. Vi skrev för att vi behövde pengar. Vi blev vår tids största författare, vår tids stora filosofer.

All was good...
All was good…

Små världar som vandrar inför mig

Livet är en saga. En individuell fantasi. Alla dessa människor med sina egna tankar, sina egna tolkningar av omvärlden, sina egna förståelser, viljor, drömmar och fördomar. De är alla små världar. Små världar som vandrar inför mig.

...all was good.
…all was good.

I rusets näste

Där, i rusets näste, finner vi den största koncentrationen av mänsklig värme och kärlek. Där fulländas det sociala livet, den mänskliga samvaron.

All was good...
All was good…

Orden

Ju närmare ni kommer paradiset, desto hårdare ska jag sparka.

All was good...
All was good…