Små världar som vandrar inför mig

Livet är en saga. En individuell fantasi. Alla dessa människor med sina egna tankar, sina egna tolkningar av omvärlden, sina egna förståelser, viljor, drömmar och fördomar. De är alla små världar. Små världar som vandrar inför mig.

...all was good.
…all was good.

I rusets näste

Där, i rusets näste, finner vi den största koncentrationen av mänsklig värme och kärlek. Där fulländas det sociala livet, den mänskliga samvaron.

All was good...
All was good…

Orden

Ju närmare ni kommer paradiset, desto hårdare ska jag sparka.

All was good...
All was good…

Faran med institutioner, ett verkligt exempel: Platsbunden demens

– ”Är det bröderna Cartwright?” frågade den gamla damen mig, där jag satt i soffan.
– ”Nej”, svarade jag, ”Nilsson”. Vilket jag hette i efternamn på den tiden.
– ”Vad sa du?”
– ”Jag heter Nilsson i efternamn.”
– ”Oj, jag som trodde att det var bröderna Cartwright”, sa hon, och lämnade rummet.

Jag gick i åttan och praktiserade på ett äldreboende, och tyckte synd om den gamla dementa damen.
Några minuter senare stängde jag av TV:n i rummet, som ingen längre tittade på. De visade tv-serien Bröderna Cartwright.

 

——–

Reflektion

Jag hade alltså så fort samtalet påbörjats, utgått från att damen var dement, vilket många personer på äldreboendet var. Denna ”vetskap” gjorde att jag inte ens försökte hitta en annan förklaring till frågan hon ställde, mer än att hon antagligen var förvirrad och förväxlade mig med någon hon trodde sig känna. Var hon inte dement innan, så trodde hon nog att hon var det nu. Problemet med institutioner – patienten blir av omgivningen på förhand dömda i varje handling. Det som ter sig som något normalt på utsidan, kan inom institutionens väggar tolkas som galenskap eller antydan till sjukdom.

 

Tecken på galenskap

A: – När du skrattar för dig själv? Du vet väl att alla roliga saker du gör i din ensamhet, är ett tecken på galenskap.

F:

All was good...
All was good…

Du dömer människor för att du är korkad

”- Du dömer inte människor för att de förtjänar det. Du dömer människor för att du är korkad.”

All was good...
All was good…

Alternativ:
We don’t judge people because they are weird. We judge people because we are stupid.
You don’t judge people because they are different. You judge people because you are stupid.
Du dömer inte människor för att de är annorlunda. Du dömer människor för att du är korkad.
You don’t judge people because they deserve it. You judge people because you are stupid.
Du dömer inte människor för att de har förtjänat det. Du dömer människor för att du är korkad.
Du dömer inte människor för att de förtjänar det. Du dömer människor för att du är korkad.