Tar inga råd från nån jävla syokonsult

Inspirerad av  Florence Valentins textrad ”Tar inga råd från nån jävla syokonsult” i låten Spring Ricco (se Youtube-klippet längre ner för låten), så började jag undra om någon någonsin fått något bra råd från en syokonsulent och det lett någon vart?

Mitt senaste besök hos en syokunsulent var i högstadiet inför gymnasievalet. När jag presenterade min idé om att jag ville bli ljudtekniker/studiotekniker, då jag i framtiden tänkt skapa den bästa svenska eurodancen som skådat dagens ljus, fick jag veta att det var ett yrke man borde satsa på om man hade erfarenhet av att spela instrument.

Något instrument kunde jag inte spela på den tiden, så enligt SYOn så borde jag satsa på något annat. Vad han inte upplyste mig om var att jag om 2 år skulle lära mig spela gitarr och om 5 år spela i ett band, vilket kunde ökat mina förhoppningar om att blir ljudtekniker/studiotekniker.

Hade jag verkligen velat bli ljudtekniker/studiotekniker, så hade jag antagligen ändå satsat på det, men tanken skrämmer mig att det säkerligen finns personer vars drömmar grusas på grund av syokonsulenter som bara ser till personens nuvarande kunskap istället för att ge hopp och styrka till personen att satsa på att ta in ny kunskap och kämpa för att ta sig dit man vill.

Finns det bra syokunsulenter och ska man ta råd från dem?

Socialt flöde

Socialt flöde är viktigt för en del personer. Det ett levnadssätt som innebär att man träffar och umgås med många olika sorters personer och grupper vilket leder till många olika livsintryck många gånger till högre social förståelse och acceptans.
Socialt flöde kan både vara kortvarigt och långvarigt. En del personer har en tendens att ha ett naturligt socialt flöde och ett brett socialt nätvärk som främjar det sociala flödet, medan andra kan hamna i levnadsförhållanden som under en tid leder till ett ökat socialt flöde.
För många ökar det sociala flödet i Sverige under sommarmånaderna och avtar under hösten och vintern då det sociala begränsas till den ”vanliga gruppen”.
För de personer som normalt har ett högt socialt flöde fortsätter dock det social flödet året runt.
Det socialt flödets ökning samt avtagande har även en koppling till personer med tendens att ändra sinnelag under höst vinter, vår och sommar.

Socialt flöde påverkas som sagt även av levnadsförhållanden. T ex är det sociala flödet mer utbrett på högskolor och universitet medan det sociala flödet hämmas på många arbetsplatser. Detta beror givetvis mycket på hur arbetsmiljön stimulerar det sociala flödet.
Socialt flöde påverkas även mycket av en persons ålder som i sin tur påverkar personers sociala mogenhet och därmed möjligheten att delta i det sociala.

Man kan även skilja mellan normalt socialt flöde och beroende av socialt flöde.
Ett normalt socialt flöde är ett sunt sätt att träffa nya människor och berikar den som är öppen för detta.
Ett beroende av socialt flöde yttrar sig i form av att man känner sig ensam om man inte hela tiden umgås med andra samt träffar ny människor.