Synen på menstruation inom judendomen

DENNA ARTIKEL INGÅR I MIN SERIE MED TEXTER SOM JAG SKRIVER PÅ DIVERSE KURSER.

Du kan alltid läsa mer om ämnet i boken Sex – för guds skull.

Jag tycker att synen på menstruation och menstruerande kvinnor verkar oenhetlig och synen har också ändrats med tiden. Det som är genomgående är dock att kvinnorna ses som orena under menstruationen, hur man sedan väljer att hantera denna period och anledning till att kvinnan ses som oren skiljer sig åt och olika rabbiner kan ge olika svar.

När jag läser 3 Mos 15 om flytningar hos män och kvinnor så kan jag inte sluta fundera på om man i texten blandat ihop menstruationen med någon forma av sjukdom (vilket det verkar handla om i männens fall). Dock skiljer man på vanlig menstruation (niddah) och ovanlig menstruation (zavah).

Man kan anta att det finns en splittrad syn på hur man ska hantera menstruationen när man läser de frågor som ställts till rabbiner, samt svaren. Detta bekräftar dock bara diskussionen om att man inom judendomen gärna fördjupar sig i studierna av sina texter och försöker hitta förklaringar som överensstämmer med hur det verkligen fungerar att leve som troende i det samhälle man befinner sig i. T ex nämner Rabbi Roth att många kvinnor anser att man blandat ihop niddah med zavaha och går man tillbaka till äldre texter så krävs inte 7 + 7 dagar innan man blir ren igen efter menstruation.

Konsekvenserna av menstruation är att allt som kvinnan rör vid blir orent samt blir de som kommer i kontakt med det hon rört vid orent. Detta leder i sig till att omgivningen och måste vara försiktiga samt måste rena sig genom bad och tvätta sina kläder. Kvinnorna kan inte heller ha sex eller annan kroppskontakt under denna tid då mannen i så fall också blir oren – något som kan ställa till det i förhållanden. I Grossmans text kan vi dock se att synen på hur länge kvinnan är oren förändrats med tiden och anpassats till dagens samhälle där paret kanske inte har lika mycket tid att tillbringa tillsammans och därmed blir det viktigare att ta vara på den tiden och vara intima med varandra.

Det har även förekommit förändring i synen på om kvinnan får beträda synagogan när de har menstruation och här har man bland annat svarat att kvinnan kan beträda synagogan vid menstruation, dock bör de inte komma i kontakt eller se torahrullarna.

Förklaringen till varför kvinnan är oren kan också skifta och en förklaring vi hittar i Niddah 31b är att det handlar om att make och maka bör var ifrån varandra denna tid för att maken inte skulle tröttna på henne. Som jag tolkar det utifrån texten så handlar det om att kvinnan efter detta är lika spännande och ren/orörd som när de träffades och gifte sig.

I 3 Mos 20 hittar vi också förklaringen att judarna är ett renara folk än andra och dessa renhetsläror kan därför också tolkas som ett sätt att bevisa att man är ett utvalt folk, bättre än ”de andra”, när man lever upp till de krav som ställs på en.

Jag tycker mig även se en viss tendens, när jag läser utdraget från forumet Mayim rabim,  att ritualen kanske inte är jätteviktig för alla, förutom de gånger då man kopplar ihop det med andra ritualer som t ex bröllop och barnafödande .

2 svar på ”Synen på menstruation inom judendomen”

  1. Intressesant text som en förberedelse för min predikan över Mark 5:24-34 som handlar om en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år, men som tog mod till sig och trots sin ”orenhet” trängde sig fram och vidrörde Jesus och blev botad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 1 =